Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν και πάλι ελεύθερα στους ελληνικούς δρόμους

Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν και πάλι ελεύθερα στους ελληνικούς δρόμους

Από πέρυσι οι κάτοχοι των ιστορικών αυτοκινήτων -ως ιστορικά λογίζονται όσα έχουν πρώτο έτος ταξινόμησης το 1970 και προγενέστερα- βρίσκονται σε αναβρασμό μιας και είχε απαγορευτεί η κανονική κυκλοφορία τους στους δρόμους της χώρας μας.

Κανείς δεν αντιλέγει πως πριν την απαγόρευση υπήρχαν και περιπτώσεις εκμετάλλευσης της νομοθεσίας από ένα μικρό ομολογουμένως ποσοστό κατόχων ιστορικών αυτοκινήτων. Στην πλειονότητά τους όμως οι περισσότεροι απλά ασκούν το χόμπι τους, διατηρώντας εν ζωή αυτοκίνητα που πέρα από τους τυχόν συναισθηματικούς δεσμούς που έχουν για τους ίδιους είναι και ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του αυτοκινήτου γενικά και για τη χώρα μας ειδικά.

Πλέον με πρόσφατη εγκύκλιο του νέου υπουργού Μεταφορών & Υποδομών Κώστα Καραμανλή, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια, αναιρούνται οι σχετικές απαγορεύσεις που είχε επιβάλει ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Έτσι τα ιστορικά αυτοκίνητα με πρώτο έτος ταξινόμησης από το 1970 και πίσω μπορούν να κυκλοφορούν και πάλι στους δρόμους χωρίς πρόβλημα.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130 (Β’ 570) Κ.Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. Α οικ. 94748/4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ.
2. Η υπ. αριθ.
A οικ. 32249/1433/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΙ1465ΧΘΞ-ΛΣΡ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  1. Διά της παρούσης αναστέλλεται εκ νέου η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 3». Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α.
  2. Διά της παρούσης, αίρεται ο χρονικός περιορισμός της προϋπόθεσης (γ) που τίθεται δυνάμει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ. αρ. Α οικ. 94748- 4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της επισκευής επιτρεπόμενης, εφεξής, της μετακίνησης αυτών από το χώρο στάθμευσης προς τον χώρο του συνεργείου, και αντίστροφα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηρώντας τις λοιπές απαιτήσεις της οικείας παραγράφου του άρθρου 3.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/186105/ta-istorika-aytokinita-tha-kykloforoyn-kai-pali-eleythera-stoys-ellinikoys-dromoys


Ηλεκτρικά οχήματα θα «φορτίζουν» ενώ θα κινούνται κανονικά στον δρόμο

Ηλεκτρικά οχήματα θα «φορτίζουν» ενώ θα κινούνται κανονικά στον δρόμο
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η SmartRoad Gotland, η κοινοπραξία E-road με την Electreon AB, θυγατρική της Electreon Wireless, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής δρόμου στη Σουηδία, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος ενώ κινείται. Η συνολική απόσταση του συγκεκριμένου δρόμου θα είναι 1,6 χιλιόμετρα, μέρος των 4,1 χιλιομέτρων της συνολικής απόστασης μεταξύ του αεροδρομίου και του κέντρου της πόλης του Visby στο ειδυλλιακό νησί Gotland, που βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα.

Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι η πρώτη στον κόσμο που θα φορτίζει επαγωγικά τόσο ηλεκτρικό φορτηγό όσο και λεωφορείο, ενώ αυτό θα βρίσκεται σε πλήρη κίνηση. Το ηλεκτρικό όχημα θα δοκιμαστεί από επαγγελματίες του χώρου κάτω από διαφορετικές κλιματικές συνθήκες για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι έτοιμο και λειτουργικό σε όλη του την κλίμακα.

Οι επικεφαλής των εταιρειών που ενεπλάκησαν στην πρωτοβουλία επέλεξαν σε πρώτη φάση βαριά οχήματα προκειμένου να απαλλαχθούν τα οχήματα από βαριές και δαπανηρές μπαταρίες, οι οποίες όμως λόγω των μεγάλων αναγκών θέλουν συχνές φορτίσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών (Trafikverket) ως μέρος του προγράμματος που υιοθετεί η σουηδική κυβέρνηση για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις βαριές μεταφορές. Μετά τα δοκιμαστικά που θα γίνουν, οι επικεφαλής θα βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και θα μπορέσουν να αξιολογήσουν εκ νέου τις δυνατότητες για επενδύσεις σε ηλεκτροκίνητες οδούς μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίες όμως θα μπορούν να απευθύνονται και σε μικρότερα ηλεκτρικά οχήματα.

Η τεχνολογία εγκαθίσταται κάτω από τον δρόμο και επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ακόμη και όταν το όχημα βρεθεί στο πάρκινγκ, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε τύπο EV λεωφορείων, φορτηγών και αυτοκινήτων. Ουσιαστικά, το όλο εγχείρημα είναι σχεδόν παρόμοιο, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, με αυτό που εφαρμόζεται σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα, όπου υπάρχει φόρτιση του κινητού τηλεφώνου όταν αυτό είναι ακουμπισμένο σε ειδική θέση στην κονσόλα.

Οι εργασίες του δρόμου έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους, ενώ το ηλεκτρικό λεωφορείο θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2020. Τα πηνία που θα χρησιμοποιηθούν κάτω από τον δρόμο θα προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά και θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μία μεγάλη πρόκληση, επίσης, είναι ο δρόμος να μη δημιουργεί καμία ακτινοβολία. Αυτός είναι και ένας λόγος που επιλέχθηκε διαδρομή κοντά σε αεροδρόμιο, όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ απαιτείται ελάχιστη ακτινοβολία, η οποία θα είναι τέτοια που να μην παρεμβαίνει στη ραδιοεπικοινωνία του αεροδρομίου και στα άλλα τεχνικά συστήματα.

Επίσης, η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι οικονομικά αποδοτική τόσο για μεγαλύτερες όσο και για μικρότερες κλίμακες. Το κόστος ανά ένα χιλιόμετρο ανέρχεται περίπου στα 500.000 δολάρια και το σύστημα βασίζεται σε μια μέθοδο «σχεδιασμού με κόστος», η οποία το μειώνει με την πάροδο του χρόνου. Η μέγιστη μετάδοση ισχύος ανά δέκτη σε ένα όχημα είναι 25 kW. Ωστόσο, ένα βαρύ όχημα θα μπορεί να έχει περισσότερους δέκτες, ώστε στη συγκεκριμένη διαδρομή να φορτίζει περισσότερο τις μπαταρίες του.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/186536/hlektrika-oximata-tha-fortizoyn-eno-tha-kinoyntai-kanonika-ston-dromo


H Continental παρουσίασε στο TechShow 2019 τις τεχνολογίες του μέλλοντος

https://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/galleries/2019/07/12/16816/photos/full/CONTINENTAL-TECH-SHOW-2019-9.jpg

Η Continental μπορεί να είναι ευρέως γνωστή για τα κορυφαία ελαστικά της αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται το μέλλον της αυτοκίνησης είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που θα εξασφαλίζει η αυτόνομη κίνηση, οι πιο «καθαρές» μετακινήσεις χάρη στην ηλεκτροκίνηση και βέβαια και η έξυπνη συνδεσιμότητα για όλους. Στην εξέλιξη και των τριών μετέχει ενεργά η Continental, τόσο που ακολουθώντας το μότο της «Mobility is the Heartbeat of Life» έχει επενδύσει από πέρυσι πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και εξέλιξη της επόμενης γενιάς κινητικότητας.

Η παρουσίαση όλων των εξελίξεων και των καινοτομιών της έγινε στο φετινό TechShow, που διοργανώθηκε σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα δοκιμών της Γερμανικής Λέσχης Αυτοκινήτου (ADAC) κοντά στο Ανόβερο.  

O εξηλεκτρισμός και η υβριδοποίηση περιλαμβάνεται στα άμεσα πλάνα των κατασκευαστών και για αυτό θα βλέπουμε όλο και περισσότερα μοντέλα με νέας γενιάς ήπια υβριδικά συστήματα 48 Volt. Η Continental έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει κατασκευάσει ένα νέας γενιάς 48V υβριδικό σύστημα ισχύος 30 kW που ξεπερνά τη λειτουργία ενός απλού MHEV (Μild Ηybrid), καθώς θα επιτρέπει περιστασιακά μηδενικών ρύπων ηλεκτροκίνηση με ταχύτητες έως περίπου 90 χλμ./ώρα.

Παράλληλα η Continental έχει εξελίξει έναν υγρόψυκτο ηλεκτρικό άξονα, πάνω στον οποίο ενσωματώνεται ο ηλεκτροκινητήρας, η μετάδοση, τα ηλεκτρονικά ισχύος και η μονάδα ελέγχου. Το ενιαίο σύνολο 3ης γενιάς έχει σημαντικά μικρότερο όγκο και βάρος -περίπου 80 κιλά- ενώ θα διατίθεται είτε με 120 είτε με 150 kW.  

Πολύ σημαντικές για την εξέλιξη των συστημάτων υποβοήθησης και της αυτόνομης οδήγησης θα είναι οι νέες εφαρμογές σε δίκτυο 5G για ταχύτερη μεταφορά δεδομένων. Στο πλαίσιο της τεχνολογίας V2V ή V2X (όχημα προς όχημα ή όχημα προς cloud), δοκιμάσαμε το προνοητικό σύστημα ευστάθειας ESC τοποθετημένο σε μία Alfa Romeo Giulia. Μία προπορευόμενη Mercedes περνά από ένα βρεγμένο σημείο με υψηλή επικινδυνότητα υδρολίσθησης και μεταφέρει δεδομένα στο cloud. Από εκεί τα λαμβάνει η Giulia που ακολουθεί και προετοιμάζει τα ηλεκτρονικά για πιο άμεσο και βέλτιστο έλεγχο του αυτοκινήτου. Το PreviewESC χρησιμοποιεί κάμερα 77 gigahertz και θα είναι έτοιμο για τα νέα κριτήρια που θα υιοθετήσει ο Euro NCAP από το 2022.

CONTINENTAL TECH SHOW 2019 16

Τα προηγμένα συστήματα που λειτουγούν με κάμερες, ραντάρ και lidar αναγνωρίζουν επικίνδυνες καταστάσεις και προειδοποιούν τους οδηγούς που πλησιάζουν. Πηγή: Continental

Ακόμη πιο μακριά μας πάει το αυτόνομο (επιπέδου 5) λεωφορειάκι EZ10 (που βασίζεται στο πρωτότυπο Cube) που κατασκεύασε η γαλλική EasyMile χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Continental. Συνολικά υπάρχουν επτά ραντάρ με εμβέλεια έως 200 μέτρα που ελέγχουν συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο για απρόσκοπτη κίνηση σε μεγάλα αστικά κέντρα. Κάποια στιγμή στα κέντρα των πόλεων -ήδη τρέχουν πιλοτικά πργράμματα- θα κυκλοφορούν ηλεκτρικά οχήματα, ρομπό-ταξί και ατομικά μέσα μηδενικών ρύπων καθώς και μαζικά μέσα μεταφοράς με αυτόνομη τεχνολογία προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Η Continental εξελίσσει και διάφορες τεχνολογίες για το εσωτερικό των αυτοκινήτων όπως νέας γενιάς φωνητικό έλεγχο με τεχνητή νοημοσύνη, τρισδιάστατες οθόνες, κρύσταλλα στα παράθυρα που σκουραίνουν αυτόματα για περιορισμό της ακτινοβολίας στο εσωτερικό και εξοικονόμηση ενέργειας από την μικρότερη συμμετοχή του κλιματισμού (Intelligent Glass Control solution). Η γερμανική εταιρία εξελίσσει βιομετρικούς αλγόριθμους που θα συνδυάζονται με κάμερες και αισθητήρες αναγνώρισης προσώπου και εύκολης πρόσβασης, ενώ θεωρεί πως από την επόμενη δεκαετία θα υπάρξει ένα πρωτόγνωρο τεχνολογικό booming κάνοντας μια εκτενή ανάλυση στο Blockchain και την σχέση του και με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Πολύ εντυπωσιακό είναι και το ContiAdapt, ένα πρωτότυπο ελαστικό που προσαρμόζει την πίεση του αέρα (σε εύρος 0-3,5 bar) και την προφίλ πρόσφυσης συνεχώς και ανάλογα με την ποιότητα του οδοστρώματος.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/184168/aytokinito-h-continental-paroysiase-sto-techshow-2019-tis-texnologies-toy-mellontos


Αυτοκίνητο: Ο αερόσακος νέας γενιάς της Honda αυξάνει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται

Αυτοκίνητο: Ο αερόσακος νέας γενιάς της Honda αυξάνει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται

Οι αερόσακοι είναι ένα βασικό στοιχείο του «πακέτου» παθητικής ασφάλειας των σύγχρονων αυτοκινήτων εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ο αριθμός τους για μια χρονική περίοδο αυξανόταν συνεχώς για να καταλήξει πλέον στο μέγιστο των εννέα.

Αξιοσημείωτο είναι πως όλα αυτά τα χρόνια οι αερόσακοι είναι στην ουσία ίδιοι και απαράλλαχτοι σε όλους τους τομείς. Έτσι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη αλλαγή τους είναι αυτή που παρουσίασε τώρα μόλις η Honda, πιο συγκεκριμένα το τμήμα έρευνας και εξέλιξής της (R&D) στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την εταιρεία Autoliv.

O νέος αυτός αερόσακος μοιάζει μεν με τους κλασικούς που γνωρίζουμε αλλά έχει εντελώς διαφορετική κατασκευή. Έτσι αποτελείται από τρία διαφορετικά τμήματα, δύο στο πλάι και ένα κεντρικό, το οποίο καλύπτεται από ένα «πανί ασφαλείας».

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί ο επιβάτης πέφτει με ορμή πάνω στον αερόσακο, τα πλευρικά τμήματα του οποίου αγκαλιάζουν το κεφάλι του και το κρατούν πρακτικά ακίνητο στη θέση του. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Ηonda η διάταξη αυτή εκτός από την κλασική λειτουργία του αερόσακου έχει και το πλεονέκτημα να προστατεύει το κεφάλι του επιβάτη από τις έντονες πλευρικές δυνάμεις που αναπτύσσονται. Αυξάνοντας έτσι και άλλο το επίπεδο προστασίας που παρέχει.

Ο αερόσακος νέου τύπου θα χρησιμοποιηθεί από του χρόνου στα νέα μοντέλα της Honda, ενώ είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και οι άλλοι κατασκευαστές μιας και πρακτικά πρόκειται για μια πολύ απλή ιδέα που αποτελεί όμως μια πολύ σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/188457/o-aerosakos-neas-genias-tis-honda-ayxanei-simantika-to-epipedo-asfaleias-poy-parexetai


Τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ με ένα αυτόματο κιβώτιο

Τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ με ένα αυτόματο κιβώτιο

Τα αυτόματα κιβώτια περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο στο βασικό εξοπλισμό πολλών νέων αυτοκινήτων. Ο λόγος είναι πως πέρα από την άνεση, ειδικά μέσα στην πόλη και τις μειωμένες φθορές, είναι πλέον τόσο εξελιγμένα που πλεονεκτούν τόσο στην κατανάλωση όσο και στις εκπομπές ρύπων.

Παρόλο που τα αυτόματα κιβώτια παρουσιάζουν όπως είπαμε λιγότερες φθορές χρειάζονται και αυτά προσοχή, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μακροζωία τους και να αποφεύγονται επισκευές ή αντικαταστάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ακριβές.

Έτσι λοιπόν σε ένα αυτόματο κιβώτιο καλό θα είναι να μην αλλάζει κανείς φορά κίνησης αν το αυτοκίνητο δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως. Μην επιλέγετε δηλαδή την όπισθεν (R) από το D αν υπάρχει έστω και η παραμικρή μετακίνηση, προκειμένου να μην κάνει η μετάδοση τη δουλειά των φρένων και να φθείρεται. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή της θέσης στάθμευσης του επιλογέα (P), όπου και πάλι για να μην υπάρχουν φθορές το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ακινητοποιημένο.

Επίσης δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιλέξετε νεκρά (Ν) π.χ. σε κάποιο φανάρι. Δεν υπάρχει καμία μα καμία εξοικονόμηση καυσίμου, ενώ προκαλούνται και φθορές. Φυσικά το ίδιο ισχύει και όταν κινείστε σε κατηφόρα. Όπως και στα χειροκίνητα κιβώτια η επιλογή της νεκράς δεν επιφέρει εξοικονόμηση καυσίμου καθώς έτσι και αλλιώς διακόπτεται η τροφοδοσία όταν το αυτοκίνητο ρολάρει. Επίσης θα χαθεί πολύτιμος χρόνος αν τυχόν χρειαστεί ισχύς π.χ. για την αποφυγή κάποιου εμποδίου.

Για τυχόν γρήγορες εκκινήσεις το ανέβασμα στροφών με τον επιλογέα στο Ν και η απότομη επιλογή του D δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή ιδέα, μιας και οι φθορές που προκαλούνται με αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/188764/ti-den-prepei-na-kanete-pote-me-ena-aytomato-kivotio


Αγοράζουν οι Έλληνες plug-in υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Αγοράζουν οι Έλληνες plug-in υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Η ηλεκτροκίνηση ή ακριβέστερα ο εξηλεκτρισμός, μιας και για να φτάσουμε στην καθολική επικράτηση των ηλεκτρικών μοντέλων έχουμε ακόμα πολύ χρόνο και δρόμο μπροστά μας, είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο κόσμος που έρχεται σε ότι αφορά την αυτοκίνηση.

Το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται μέχρι στιγμής με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα και κυρίως αυτά που έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν αποκλειστικά ηλεκτρικά έστω και για κάποια χιλιόμετρα. Δηλαδή τα plug-in υβριδικά ή PHEV και τα πλήρως ηλεκτρικά ή BEV (Battery Electric Vehicle, ενώ χρησιμοποιείται και ο όρος EV, Electric Vehicle).

Πόσο δημοφιλή είναι, ειδικά στη χώρα μας, όπου οι υποδομές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά περιορισμένες και δεν υπάρχουν επί της ουσίας κίνητρα για την αγορά ενός PHEV ή BEV που έχουν και ιδιαίτερα υψηλές τιμές συγκριτικά με τα αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα μπορούσε να είναι μονολεκτική απογοητευτική. Κι αυτό γιατί το μερίδιο αγοράς των plug-in υβριδικών και των πλήρως ηλεκτρικών μαζί είναι μόλις 0,35% για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Μέχρι και τον Ιούνιο δηλαδή.

Σε απόλυτα νούμερα και με βάση τα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) -μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί- σε αυτούς τους έξι μήνες πουλήθηκαν σε όλη την Ελλάδα μόλις 229 BEV και PHEV. Από αυτά τα πλήρως ηλεκτρικά είναι μόλις 91, ενώ τα υπόλοιπα 137 είναι plug-in υβριδικά.

Για το άμεσο μέλλον οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση του μεριδίου αγοράς λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των μοντέλων, κυρίως των PHEV, που θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Βέβαια ακόμα και έτσι δεν περιμένει κανείς το μερίδιο αγοράς τους να ξεπεράσει το 1 με 2%. Πιο δημοφιλή αναμένεται να γίνουν τα ήπια υβριδικά (mild hybrid) που είναι πιο φτηνά και έχουν και το πλεονέκτημα της μείωσης των συντελεστών του ειδικού τέλους ταξινόμησης κατά 50%.

Τα νούμερα αυτά, που δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση λένε πάντα την αλήθεια και μάλιστα ολόκληρη, κάνουν σαφές πως η ανάγκη θέσπισης κινήτρων αλλά και ανάπτυξης των υποδομών είναι απόλυτα επιτακτική αν θέλουμε ως χώρα να μείνουμε πολύ πίσω σε ότι αφορά την ηλεκτροκίνηση.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/185609/agorazoyn-oi-ellines-plug-in-yvridika-kai-pliros-ilektrika-aytokinita