Ανάσταση με μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας…

Πάσχα με το αυτοκίνητό τους και μάλιστα καταβάλλοντας αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα θα μπορέσουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους ηλεκτρονικά ή στις κατά τόπους Εφορίες σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Newsauto.gr.

Σύμφωνα με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας καταβάλλοντας αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα χωρίς να επιβαρύνονται με κάποιο «πέναλτι».

Το κόστος των μηνιαίων Τελών Κυκλοφορίας

Το κόστος των φετινών μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Newsauto.gr δεν θα περιλαμβάνει πέναλτι κατά 1/12 έως και 2/12 σε σχέση με τα αναλογικά ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαιρείται με τους 12 μήνες του έτους και να απορρέουν πραγματικά μηνιαία Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς επιβαρύνσεις.

Με το νέο σύστημα οι κάτοχοι που θα πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας για 3 μήνες θα πληρώσουν μόνο τα 3/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα αν κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει άρση ακινησίας από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο τότε θα πληρώσει τα 7/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματός του.

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχει χρέωση ολόκληρου του μήνα που γίνεται η άρση ακινησίας ανεξάρτητα αν γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Δηλαδή για επιβατικό ΙΧ με ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας 120 ευρώ και ο ιδιοκτήτης του πραγματοποιήσει άρση ακινησίας στις 20 Απριλίου για ένα μήνα θα πληρώσει 10 ευρώ, για ένα τρίμηνο 30 ευρώ ενώ αν επιλέξει την άρση ακινησίας για το υπόλοιπο του έτους για τον Απριλίο θα πληρώσει 90 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει λάβει τότε αυτομάτως θα του επιβληθεί το πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας.

Δηλαδή αν τα Τέλη Κυκλοφορίας του οχήματος είναι 120 ευρώ και ο κάτοχος πλήρωσε για άρση ακινησίας ενός μήνα (10 ευρώ) αλλά ποτέ δεν πραγματοποίησε ηλεκτρονικά τη νέα ακινησία μετά το πέρας των 30 ημερών τότε η εφορία του επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας, δηλαδή 240 ευρώ.

Πότε πληρώνει κανείς ολόκληρο το ποσό των Τελών Κυκλοφορίας

Αν κάποιος ιδιοκτήτης οχήματος έχει πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για ένα τρίμηνο και μέσα σε αυτό το διάστημα βρεθεί κάποιος αγοραστής εντός ή εκτός συνόρων τότε για να γίνει η μεταβίβαση ή εξαγωγή θα πρέπει να καταβληθούν και το υπόλοιπο ποσό των Τελών Κυκλοφορίας.

Δηλαδή αν το κόστος των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας ανέρχεται σε 120 ευρώ και ο κάτοχός του πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για ένα τρίμηνο καταβάλλοντας 30 ευρώ αλλά βρεθεί κάποιος να αγοράσει το όχημα εντός ή εκτός συνόρων τότε για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση ή εξαγωγή θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον 90 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος καταφέρει να μεταβιβάσει ή να εξάγει το όχημά του χωρίς να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα Τέλη Κυκλοφορίας τότε το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας

Πόσες φορές μπορεί κανείς να κάνει άρση ακινησίας

Η άρση ακινησίας για ένα ή τρεις μήνες είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη φορά εντός του έτους σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση. Μάλιστα αν κάποιος κάτοχος είχε κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης και έχει καταβάλλει μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας για ένα μήνα θα μπορεί μόνο να πραγματοποιήσει εκ νέου άρση αλλά για ολόκληρο το υπόλοιπο διάστημα του έτους καταβάλλοντας το υπόλοιπο ποσό των Τελών Κυκλοφορίας.

Δηλαδή αν κάποιος κάτοχος ΙΧ με ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας 120 ευρώ κάνει άρση ακινησίας για 3 μήνες και μετά το πέρας των 90 ημερών επιθυμεί και πάλι να κάνει άρση ακινησίας θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον 90 ευρώ για τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους.

Ηλεκτρονικά η άρση της ακινησίας

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που θέλουν να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας και έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία θα πρέπει να  επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν τις διαδικασίες.

Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες οχημάτων αφού πληρώσουν τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ώστε να ελεγχθούν και στη συνέχεια να βεβαιωθεί η άρση της ακινησίας του οχήματος.

Σε περίπτωση που οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν κατατεθεί σε κάποια Εφορία τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει κατόπιν ραντεβού στην ΔΟΥ:

Βεβαίωση Ακινησίας.

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα.

Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι ιδιοκτήτες των ΙΧ θα παραλάβουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους αλλά και μια δήλωση άρσης ακινησίας.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτης σε ένα όχημα για να αρθεί η ακινησία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες οι οποίοι ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Αναλυτικά η τροπολογία

Στο άρθρο 2 της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής: «Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992

1.Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) τροποποιείται

α) στα εδάφια πέμπτο και ενδέκατο, με την αντικατάσταση του έτους «2021» σε «2022»,

β) στο ενδέκατο εδάφιο ως προς τη συστηματική θέση των λέξεων «κατ’ εξαίρεση» και

γ) με τη διαγραφή του δεκάτου πέμπτου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν από την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2022, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα

Πηγή: Ανάσταση με μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας… | NewsAuto.gr


Πώς θα εξασφαλίσετε ηλεκτροκίνηση με ασφάλεια και προνόμια

Η αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά ολοταχώς προς την ηλεκτροκίνηση, με πολλές εταιρείες να έχουν ήδη προσδιορίσει τον χρόνο που θα μεταβληθούν σε πλήρως ηλεκτρικές. Ταυτόχρονα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει πως από το 2035 και μετά δε θα πωλούνται πλέον αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Λογικά, λοιπόν, οι κατασκευαστές παρουσιάζουν διαρκώς όλο και περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν και τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων τους. Μεταξύ αυτών και των plug-in υβριδικών που μπορούν να κινηθούν για αρκετά χιλιόμετρα -τόσα που, κατά κανόνα, καλύπτουν τις ημερήσιές μας μετακινήσεις- αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Ηλεκτρικά οχήματα με αυτονομία, ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Τα σύγχρονα, πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα (BEV, Battery Electric Vehicle) έχουν αυτονομία που τους επιτρέπει να κινηθούν αρκετές μέρες μέσα στην πόλη πριν χρειαστούν εκ νέου φόρτιση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ταξιδέψουν στις εθνικές οδούς με ιδιαίτερη άνεση, αλλά και χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η άνεση αυτή προκύπτει από το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό, μιας και οι ηλεκτροκινητήρες είναι αθόρυβοι, αλλά και από την κατά κανόνα προσεγμένη αεροδυναμική τους. Η αεροδυναμική, άλλωστε, μειώνει τους αντίστοιχους θορύβους και συμβάλλει σημαντικά στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, που με τη σειρά της αυξάνει την αυτονομία του οχήματος.

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι και ιδιαίτερα ασφαλή, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργεί ο αρμόδιος οργανισμός Euro NCAP. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε την ιδιαίτερη μέριμνα που λαμβάνουν οι κατασκευαστές για την προστασία της μπαταρίας που είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο ενός BEV, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διάτρησή της. Σε σπάνιες, ομολογουμένως, περιπτώσεις μία κακώς διατηρημένη μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει και την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αυτός είναι και ο λόγος που οι μπαταρίες, που είναι τοποθετημένες στο δάπεδο και για να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά το κέντρο βάρους, έχουν και δικό τους ξεχωριστό πλαίσιο προστασίας.

Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν εξαντλούνται όμως μόνο στην άνεση και την ασφάλεια που παρέχουν. Η δεδομένη φιλικότητά τους ως προς το περιβάλλον, προκύπτει και από τον αυξημένο βαθμό απόδοσής τους που σημαίνει και την πολύ καλή εκμετάλλευση της ενέργειας που καταναλώνουν. Η ενέργεια αυτή είναι ούτως ή άλλως πιο φτηνή -ακόμα και τώρα με τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος- σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο ορυκτού καυσίμου και μειώνει κατά πολύ το κόστος μετακίνησης – ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Ταυτόχρονα, το λειτουργικό τους κόστος περιορίζεται κι άλλο από τις εξαιρετικά περιορισμένες ανάγκες συντήρησής τους. Ένα EV, για παράδειγμα, δε χρειάζεται αλλαγές λαδιών, αλλά ούτε και αντικατάσταση μερών, όπως για παράδειγμα το μπουζί. Παράλληλα, λόγω της πιο απλής κατασκευής τους σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται για την αξιοπιστία τους. Όσο για τις μπαταρίες, αυτές συνοδεύονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, από εγγύηση διάρκειας οχτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

Η διάδοσης της ηλεκτροκίνησης πάντως θα επιταχυνθεί και άλλο με τη διεύρυνση των υποδομών φόρτισης, προκειμένου και ο οδηγός να μη διακατέχεται από το άγχος της αυτονομίας και τα ταξίδια να γίνονται εξίσου, εύκολα όπως με ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Προνόμια για την περαιτέρω διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων

Εξίσου σημαντικές για την αύξηση της δημοτικότητας των ΒEVs και με δεδομένη την αυξημένη τιμή αγοράς τους σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό μοντέλο είναι και οι κρατικές επιδοτήσεις που συνοδεύουν την αγορά τους. Στην Ελλάδα πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που μάλιστα θα έχει και αναδρομική ισχύ.

Σε σχέση με την πρώτη φάση που έχει ολοκληρωθεί, το νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» παρέχει ακόμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις που φτάνουν μέχρι και το 30% της τιμής προ φόρων και με μέγιστο πόσο τις 8.000 ευρώ -από 20% και 6.000 ευρώ αντίστοιχα που ήταν έως τώρα. H τυχόν απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου επιδοτείται και πάλι με 1.000 ευρώ επιπλέον, ενώ με συν 1.000 ευρώ επιδοτούνται και τα άτομα με αναπηρία, οι νέοι έως 29 ετών, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Εξίσου σημαντική είναι και η επιδότηση των 500 ευρώ για την αφορά οικιακού φορτιστή (wallbox).

Ασφάλιση ηλεκτρικών οχημάτων: Προνόμια και λύσεις για όλους

Η ασφάλιση ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι πλέον απλή, εύκολη και οικονομική, με βάση τις λύσεις που μας προτείνει η Anytime, που υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση στις μεταφορές μέσω της επιλογής BEV.

Η Anytime καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακόμα και τα Tesla, που είναι μεταξύ των κορυφαίων επιλογών χάρη στην πολύ μεγάλη αυτονομία τους, την τεχνολογία που ενσωματώνουν -χαρακτηριστικό το ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησής τους- αλλά και τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.

Πηγή: Πώς θα εξασφαλίσετε ηλεκτροκίνηση με ασφάλεια και προνόμια – CNN.gr


«Καθαρή» ενέργεια: Στροφή των Ευρωπαίων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γίνει η δεύτερη επιλογή των οδηγών που αγοράζουν καινούρια οχήματα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ACEA, ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο του 2021 ήταν ηλεκτρικό όχημα, δίνοντας την τάση που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

Μέσα στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι και τα υβριδικά αυτοκίνητα, που βοηθούν την κατηγορία να αναρριχηθεί ακόμη υψηλότερα. Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων που κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια (BEV) αυξήθηκαν κατά 57% και των plug-in υβριδικών κατά 43%. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της αυτοκίνησης, καθώς μέχρι τώρα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα βρίσκονταν στην δεύτερη θέση.

Έκθεση της ACEA αναφέρει ότι το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στις συνολικές πωλήσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο μειώθηκε έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από 27,8% σε 17,6%. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή, δεδομένου ότι μόλις το 2015 αντιπροσώπευαν το ήμισυ των πωλήσεων.

Οι τρέχοντες κανονισμοί που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτουν μια τελική μείωση των εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα κατά 37,5% έως το 2030, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιταχύνει την εφαρμογή του στόχου μηδενικών εκπομπών για την αυτοκινητοβιομηχανία, απαγορεύοντας την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035.

Ήδη σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αυτοκινήτων κλείνουν τα τμήματα ανάπτυξης κινητήρων ντίζελ και μάλιστα ορίζουν νωρίτερα ημερομηνίες για τη διακοπή των πωλήσεων αυτού του τύπου των οχημάτων. Αξίζει να θυμηθούμε, ωστόσο, ότι τέτοιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι θα εξαλείψουν επίσης τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα από την αγορά, τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν έως και το 40% των πωλήσεων στην αγορά νέων οχημάτων.

Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς ισχυρίζονται ότι η έκρηξη των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών οχημάτων οφείλεται κυρίως σε αυτούς που είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν την πράσινη τεχνολογία, αλλά και στις επιδοτήσεις που δίνουν πολλές κυβερνήσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι αυτές οι τεράστιες αυξήσεις στη ζήτηση για BEV προκλήθηκαν στην πραγματικότητα μόνο από τις τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλία με ανάπτυξη έως και 122%, η Γερμανία (62,7%), η Γαλλία (34,6%) και Ισπανία (21,8%). Παρά τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εξακολουθούν να είναι απρόσιτα για άτομα με μέσες αποδοχές και ως εκ τούτου παραμένουν μια πολυτέλεια που ελάχιστοι μπορούν να απολαύσουν.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση των τιμών των καυσίμων στρέφει όλο και περισσότερους στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς αυτή η μορφή ενέργειας είναι σήμερα (μετά την μεγάλη αύξηση των τιμών υγρών καυσίμων, αλλά και την παράλληλη αύξηση της ενέργειας) η φθηνότερη από κάθε άλλη μορφή καυσίμου.

Επιπλέον, καθώς οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται, ακόμη και η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο σπίτι γίνεται όλο και λιγότερο βιώσιμη.

‘Αλλωστε δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι έως και 50% υψηλότερο σε σύγκριση με αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς.

Μια προτεινόμενη λύση είναι η παραγωγή οικονομικών, μικρής αυτονομίας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης σε προσιτές τιμές. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες το έχουν αντιληφθεί και εδώ και λίγο καιρό βγάζουν στην αγορά πολλά μικρά ηλεκτρικά SUV, αυτοκίνητα πόλης και αρκετά μοντέλα του «τελευταίου μιλίου», τα οποία έχουν χαμηλές ταχύτητες μεν, αλλά είναι ιδιαίτερα μικρά για να μπορούν να κινηθούν με άνεση στο κέντρο των πόλεων.

Όπως και να έχει η αυτοκίνηση τα τελευταία χρόνια αλλάζει και σύντομα θα δούμε κοσμογονικές αλλαγές που και αυτές με την σειρά τους θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο.

Πηγή: «Καθαρή» ενέργεια: Στροφή των Ευρωπαίων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – CNN.gr