Μια ενιαία άδεια οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο πεδίο των αδειών οδήγησης, ειδική εφαρμογή, στην οποία εμφανίζονται τα περισσότερα από τα πρότυπα άδειας οδήγησης σε χρήση εντός των χωρών Ε.Ο.Χ., παρέχοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες επιπλέον πληροφορίες για κάθε τύπο άδειας οδήγησης.

Μπορείτε να αναζητήσετε το πρότυπο μίας άδειας οδήγησης, επιλέγοντας τη χώρα έκδοσης και εισάγοντας την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής στο παρακάτω link:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/models/index_en.htm

Κλικάροντας επάνω στο πρότυπο της άδειας οδήγησης, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εντύπου της άδειας οδήγησης του καθώς και τις κατηγορίες και τους κωδικούς που καταχωρούνται στις συγκεκριμένες άδειες οδήγησης.

One Europe, One driving licence

Νέα άδεια οδήγησης

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δεν τηρεί φακέλους των αδειών οδήγησης πολιτών και για το λόγο αυτό δεν ικανοποιεί ατομικά αιτήματα.

Οι πολίτες για κάθε πληροφορία που αφορά οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία εκτύπωσης της άδειας οδήγησης τους κλικάροντας πιο κάτω στην Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης Αδειας Οδήγησης.

Επίσης από 2/10/2013 οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν όλα τα παράβολα για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά την άδεια οδήγησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων e-Παράβολο.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε επίσης πληροφορίες για :

– Νομοθεσία

–  Μεταγραφή ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες

– Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Α.Ο.

– Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης Α.Ο.

http://www.yme.gov.gr/index.php?tid=883