Gov.gr Wallet: Πώς «κατεβάζω» το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό [βήματα & εικόνες]

Η διαδικασία διαρκεί κυριολεκτικά 1 λεπτό. Δείτε πώς ακριβώς αποθηκεύεις ηλεκτρονικά το δίπλωμα οδήγησης στο smartphone και τι γίνεται αν το χάσεις.

Το Gov.gr Wallet, η πρωτοποριακή εφαρμογή που δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τέθηκε σε λειτουργία προ ολίγων ημερών, με εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να την «κατεβάζουν».

Μέσω του συγκεκριμένου app, μπορεί ο καθένας, είτε διαθέτει κινητό με λογισμικό Android, είτε με iOS, να αποθηκεύσει άμεσα στη συσκευή το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητα. Η εφαρμογή ανοίγει τμηματικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε πολίτη, οπότε αν δεν μπορείτε να την κατεβάσετε, μην ανησυχείτε. Το σύστημα δεν σας το επιτρέπει προς το παρόν, διότι δεν συμβαδίζει με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας.

Έτσι κατεβάζεις το δίπλωμα και την ταυτότητα σε 1 λεπτό

Ας δούμε τα βήματα ένα προς ένα:

 1. Κατεβάζεις την εφαρμογή Gov.gr Wallet
 2. Συνδέεσαι μέσω κωδικών TaxisNet ή e-banking
 3. Ακολουθεί η διαδικασία ταυτοποίησης (μέσω κωδικού μιας χρήσης OTP – One Time Password, ο οποίος αποστέλλεται σε επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου).
 4. Εκδίδεται το ψηφιακό αντίγραφο


Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε πως, κωδικός μιας χρήσης OTP αποστέλλεται και πρέπει να εισαχθεί τόσο για να αποθηκεύσεις το δίπλωμα οδήγησης, όσο και για την ταυτότητα.

Επίσης, είναι σημαντικό ο χρήστης να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr, ή εναλλακτικά να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).

Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αποθήκευση των εγγράφων;

Πατώντας το κουμπί «Έλεγχος Εγγράφου», ο χρήστης τραβά μια φωτογραφία το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή την άδεια οδήγησης με την κάμερα του κινητού, αφού πρώτα δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή για να χρησιμοποιήσει την κάμερα (σ.σ. θα βγει σχετική ειδοποίηση αυτόματα).

Επιπλέον, αφού αυθεντικοποιηθεί, ο πολίτης καλείται να δώσει άδεια για να λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της, λόγω του μηχανισμού συγκατάθεσης σε περίπτωση επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης (quick login), η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε συσκευής.

Τα στοιχεία που βλέπεις σε ψηφιακή μορφή είναι:

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ο αριθμός άδειας οδήγησης
 • Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
 • Η ημερομηνία γέννησης
 • Ο τόπος γέννησης
 • Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης
 • Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης
 • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος
 • Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος
 • Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος
 • Η φωτογραφία του κατόχου 

Ταυτότητα

 • Ο αριθμός ταυτότητας
 • Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
 • Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
 • Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες.
 • Η ημερομηνία γέννησης.
 • Ο τόπος γέννησης.
 • Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας.
 • Η φωτογραφία του κατόχου

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψηφιακό δίπλωμα και την ψηφιακή ταυτότητα;

Η νέα εφαρμογή είναι στα πρότυπα του CovidFree GR Wallet και η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα γίνεται αποδεκτή από οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου και Αστυνομία, αφού περιλαμβάνει ένα QR, το οποίο μπορεί να «σκανάρει» ο υπάλληλος του φορέα ή του οργανισμού προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητα του πολίτη.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας τα στοιχεία που αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».

Τι γίνεται αν χάσω το κινητό μου ή μου το κλέψουν;

Σε περίπτωση απώλειας του κινητού τηλεφώνου υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της ισχύς του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή και της ψηφιακής άδειας οδήγησης μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική δήλωση, αυτόματα παύει η ισχύς και των ψηφιακών αντιγράφων.

Σε πόσα κινητά τηλέφωνα μπορείς να περάσεις τα ίδια ψηφιακά έγγραφα;

Το υπουργείο είναι ξεκάθαρο προς αυτό. Η αποθήκευση του ηλεκτρονικού διπλώματος και της ταυτότητας μπορεί να γίνει από μία μόνο κινητή συσκευή φυσικού προσώπου.

Στόχος μετά τα παραπάνω έγγραφα, είναι να «μπει» στα κινητά μας και το ΚΤΕΟ και η ασφάλεια.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/tips/40572,Govgr_Wallet_yhfiako_diplwma_kinhto.html