Φιλοσοφία & Όραμα

Η σχολή μας ιδρύθηκε το 1988 με όραμα την άρτια και σωστή εκπαίδευση των νέων υποψήφιων οδηγών.

Η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η πρωτοπορία καθώς και η υπευθυνότητα για τη σωστή εκπαίδευση των νέων οδηγών αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολής μας.

Όραμα και στόχος μας είναι η εκπλήρωση μιας από τις πιο ουσιαστικές ανάγκες του σήμερα, της οδικής ασφάλειας.