Οχήματα

Όλα τα οχήματα της σχολής έχουν επιλεγεί με κριτήριο τόσο την ασφάλεια όσο για την άνετη και ξεκούραστη εκπαίδευση του μαθητή.

Σημαντικό στοιχειό για την επιλογή κάποιου οχήματος από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι για όλους μας φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας -χαμηλοί ρύποι – εναλλακτικά καύσιμα.

Κυρίως οι αυτοκινητοβιομηχανίες στο κομμάτι αυτό έχουν προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και σαφώς δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους στην επιλογή των εκπαιδευτικών μας οχημάτων !!!