Skip Navigation Links


Χρήσιμα

Social Media

 

Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

ΘΕΜΑ: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

ΣΧΕΤ.:
α) Οι διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101)
β) Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4413/2016 (Α΄148)
γ) Το υπ’ αριθµ. 37845/4412/2016 έγγραφο µε Α?Α: ?1ΙΡΑ6530Ξ-Ψ0Ζ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4413/2016 (Α΄148), από 9 Νοεµβρίου 2016
διαφοροποιείται η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών λόγω της
κατάργησης των ?ευτεροβάθµιων Ιατρικών Επιτροπών (?.Ι.Ε.). Σε συνέχεια
προφορικών και γραπτών ερωτηµάτων σχετικά µε το νέο καθεστώς της ιατρικής
εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, σας ενηµερώνουµε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101) που
αφορούν την παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης, εξακολουθούν να ισχύουν
έως και 8/11/2016. Μέχρι την 8/11/2016, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για
ανανέωση της άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας
του κατόχου της, για την οποία κατατίθεται η σχετική αίτηση πριν από τη λήξη
ισχύος της, και στην περίπτωση αδυναµίας άµεσης εξέτασης από ?.Ι.Ε. και µόνο
λόγω της συµπλήρωσης της προαναφερόµενης ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική
ισχύς των κατηγοριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) µήνες ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα των Υπηρεσιών, µε την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει µόνο
για οδήγηση οχήµατος εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Το παράβολο των 20,00 € που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση για εξέταση από
?.Ι.Ε. για λόγους διευκόλυνσης και των πολιτών αλλά και των Υπηρεσιών
Μεταφορών & Επικοινωνιών θα πρέπει να δεσµεύεται την προηγούµενη ή τη
µέρα διενέργειας της ιατρικής εξέτασης από τη ?.Ι.Ε. Στις περιπτώσεις ?.Ι.Ε. µε
µεγάλο φόρτο εργασίας που είναι αδύνατη η διενέργεια της ιατρικής εξέτασης
µέχρι και τις 8/11/2016, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν για τη
δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων που έχουν καταβάλει για την έκδοση του
παράβολου µέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από την εφαρµογή του e-
παράβολου µετά τις 9/11/2016.

3. Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί που έχουν καταθέσει αίτηση για εξέταση από
?.Ι.Ε. και δεν θα εξεταστούν µέχρι τις 8/11/2016, θα πρέπει να ενηµερωθούν για
τον νέο τρόπο ιατρικής εξέτασης µετά της 9/11/2016.

4. Από 9/11/2016 διαφοροποιείται ο τρόπος ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών
και οδηγών και για το λόγο αυτό πρέπει να προβείτε στη σύναψη συµβάσεων µε
γιατρούς κατ’ ελάχιστον των ειδικοτήτων: παθολόγου, γενικού ιατρού,
αιµατολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευµατολόγου,
καρδιολόγου, πνευµονολόγου, ιατρού χωρίς ειδικότητα [κατόχου άδειας
άσκησης επαγγέλµατος, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια], οφθαλµιάτρου,
ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, νευροψυχιάτρου, ψυχιάτρου,
ορθοπεδικού, ουρολόγου, νεφρολόγου και δερµατολόγου.

5. Οι υφιστάµενες συµβάσεις γιατρών που έχουν συναφθεί µε τις υπηρεσίες
Μεταφορών & Επικοινωνιών και είναι σε ισχύ συνεχίζουν να ισχύουν, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα σε αυτές.

6. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης υποψήφιου οδηγού ή οδηγού
από ιατρούς εκτός των δύο βασικών ειδικοτήτων (Παθολόγου και του
Οφθαλµίατρου), δεν απαιτείται η παραποµπή του ενδιαφερόµενου από τον
παθολόγο στις ειδικότητες αυτές.

7. Σε περίπτωση όπου οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία των
ογδόντα ετών και έχουν εξεταστεί από ?ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (?.Ι.Ε.)
στο παρελθόν και επειδή για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, η ιατρική
εξέταση, την πρώτη φορά πραγµατοποιείται από γιατρούς των ειδικοτήτων που
συγκροτούσαν τη ?.Ι.Ε. από την οποία είχαν εξεταστεί, η ?ιεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί αντίγραφο του πορίσµατος της ?.Ι.Ε. στον
ενδιαφερόµενο, για την διευκόλυνση της νέας ιατρικής εξέτασης του. Αυτονόητο
είναι ότι απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, νέα εξέταση.

8. Σε περίπτωση παραποµπής από ιατρό ειδικότητας Παθολόγου σε ιατρό άλλης
ειδικότητας, µετά την ενηµέρωση της ?ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών µε
το Ενιαίο Έντυπο Ενηµέρωσης, η ?ιεύθυνση προβαίνει σε δέσµευση της άδειας
οδήγησης µέσω της διαδικασίας ΑΟ6 επιλογή 6 (στην Α.Ο. θα καταχωρείται ο
κωδικός κίνησης C). Η άδεια οδήγησης αποδεσµεύεται εφόσον προσκοµισθεί
πιστοποιητικό ικανότητας από τον Παθολόγο το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά
από το πιστοποιητικό ικανότητας που έχει εκδοθεί από ιατρό της άλλης
ειδικότητας που διενήργησε την ιατρική εξέταση.

9. Σε περίπτωση παραποµπής για ιατρική επανεξέταση οδηγού σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2696/1999 (Α’57) Κ.Ο.Κ., τότε
διενεργείται υποχρεωτικά ιατρική επανεξέταση µετά από παραποµπή της
Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών, από ιατρούς των δύο βασικών
ειδικοτήτων του Παθολόγου και του Οφθαλµίατρου, καθώς και από ειδικότητα
ιατρού ανάλογα της πάθησης του οδηγού. H ?ιεύθυνση προβαίνει σε δέσµευση
της άδειας οδήγησης µέσω της διαδικασίας ΑΟ6 επιλογή 6 – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΑΡ. 13 ΠΑΡ. 8 ΚΟΚ (στην Α.Ο. θα καταχωρείται ο κωδικός
κίνησης C) και η οποία άδεια αποδεσµεύεται εφόσον προσκοµισθούν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ικανότητας (διαδικασία ΑΟ6, επιλογή 12 –
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α?ΕΙΑΣ – κωδικός κίνησης G). Στα πιστοποιητικά υγείας
που εκδίδονται αναγράφεται υποχρεωτικά και το έγγραφο παραποµπής προς
ιατρική επανεξέταση.

10. Σε περίπτωση όπου στα Πιστοποιητικά Υγείας υπάρχουν διαφορετικές
ηµεροµηνίες ισχύος, τότε ως ισχύ της άδειας οδήγησης καταχωρείται η µικρότερη
σε διάρκεια από τις αναγραφόµενες στα Πιστοποιητικά Υγείας.

11. Ο κωδικός 107.2 εξακολουθεί να συµπληρώνεται στο έντυπο της άδειας
οδήγησης σε όλες τις περιπτώσεις όπου διενεργείται ιατρική εξέταση από
γιατρούς πέραν των δύο βασικών ειδικοτήτων του Παθολόγου και του
Οφθαλµίατρου.

12. Εκ παραδροµής κατά την εκτύπωση του ΦΕΚ τυπώθηκαν µε λάθος σειρά οι
σελίδες 8244 και 8245. ?ς εκ τούτου τα αναγραφόµενα στη σελίδα 8244
αντιστοιχούν στη σελίδα 8245 και αντίστροφα.

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.6 ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ του Κεφαλαίου Β
του Παραρτήµατος ΙΙΙ, στο σηµείο που αναφέρεται πρωτοβάθµιος ιατρός νοείται ο
οφθαλµίατρος που διενεργεί την οφθαλµολογική εξέταση.

14. Στο σηµείο 4.2 της Οµάδας 2 της παραγράφου 7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
(σελ. 8262) του Κεφαλαίου Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ στο σηµείο που αναφέρεται
«ύστερα από γνωµάτευση της ?.Ι.Ε.» νοείται ύστερα από γνωµάτευση
Ψυχιάτρου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ?ΟΜ?Ν ΜΕΤΑΦΟΡ?Ν ΚΑΙ ?ΙΚΤΥ?Ν
Μ. ΧΡΥΣΟΒΕΛ?ΝΗ

Προσφορές & Νέα

21/3/2018     Νέος ΚΟΚ: Έρχονται ριζικές αλλαγές - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21/2/2018     Μια ενιαία άδεια οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ

20/1/2018     Σε λειτουργία η πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Drive Academy»

Ευγενίου Καραβία 30, Κάτω Πατήσια, Αθήνα Τ.Κ. 11144 | ΤΗΛ: 210 201 7171 & 6944 437 438 | Email: info@gdrive.gr|
 Powered by:
HyperLink